Logo TR73_2018_round.png

ONS VERHAAL

Ieder jaar kiest het bestuur haar motto. Dit motto staat dat jaar centraal.
Bob Walters (voorzitter), Jasper Peters (secretaris) & Jeroen van Dijk (penningmeester)
kozen voor Tafeljaar 2021-2022 het motto “Normaal. Doen.”

 

ADOPT ADAPT IMPROVE

IMAG3139_edited.jpg
 

GESCHIEDENIS

De geschiedenis begint in Norwich, Engeland. Daar zag de eerste Round Table het licht op 14 maart 1927, toen oprichter Louis Marchesi een inspirerende bijeenkomst hield met een groep jonge mannen uit verschillende beroepsgroepen. Marchesi was lid van een andere serviceclub, maar zag mogelijkheden om het beter te doen.

Het insigne van de RTBI werd ontleend aan het zinnebeeld van de Tafelronde van de legendarische Koning Arthur, met in het midden de Tudor-roos. Het insigne verbeeldt de samenkomst van jonge mannen aan een ronde tafel. Het motto ‘Adopt – Adapt – Improve’ is ontleend aan de rede waarmee de toenmalige Prins van Wales in 1927 de Britse industrietentoonstelling opende. Hij zei letterlijk:

“The young business and professional men of this country must get together round the table, adopt methods that have proved so sound in the past, adapt them to the changing needs of the time and whenever possible improve them.”

De geschiedenis van de Tafelronde in Nederland begint in 1935. Henk Bruna, oprichter en Erelid, ging stage lopen in Reading, Engeland. Via zijn werkzaamheden kwam hij in contact met de Round Table. Hij kreeg de vraag of hij in Nederland een dergelijke organisatie wilde oprichten. Dat wilde hij graag, maar zijn opleiding voerde hem eerst naar andere buitenlanden.


Toen Bruna in Nederland terugkwam en zijn vriendenkring zich weer begon te vormen, brak de Tweede Wereldoorlog uit. De kansen om een Round Table op te richten waren voorlopig verkeken. Wel zag Bruna in de oorlogsjaren eens te meer de wenselijkheid van een vriendenkring naar model van de Round Table. In het laatste oorlogsjaar begon hij met de vorming daarvan en zodra Nederland in 1945 was bevrijd nam hij contact op met de RTBI.


De Nederlandsche Tafelronde is opgericht op 7 juni 1946 door H. Bruna. De Osse Tafel (TR73) op 25 april 1959.