TR73 SPORTTEAM

Naast gebruikelijke of jaarlijks terugkerende activiteiten ontstaan er zo nu en dan ook éénmalige initiatieven binnen onze Tafel. Zo kwam tijdens het Bezinningweekend 2016 het idee opborrelen om een hardloopgroep op zetten met Tafelaars van TR73. Zo geschiedde en als snel was er een loopgroep van maar liefst 11 Tafelaars samengesteld.

Op de eerste plaats is het natuurlijk heerlijk om gezamenlijk te werken aan een betere gezondheid, maar de Tafel zou de Tafel niet zijn als dit initiatief niet gekoppeld zou worden aan een goed doel. Dat hebben we dan ook gevonden, en wel in de vorm van het Jeugdsportfonds.

Om dit schitterende goede doel financieel te kunnen steunen hebben we ons uiterste best gedaan om op zondag 11 juni jl. door middel van een halve marathon (tijdens de Maasdijk Marathon) het symbolische bedrag van €7.300,- bij elkaar te lopen. Dit doen we middels een mooie ondersteuning van onze hoofdsponsor RAAXO Elektrotechnique, maar ook door middel van tal van kleinere en (middel)grote sponsoren, zowel zakelijk als privé.

Uiteindelijk is er een bedrag van maar liefst €7.823,= opgehaald! Een prachtig bedrag voor een fantatisch doel!

“The real purpose of running isn’t to win a race, it’s to test the limits of the human heart.”

Jeugdsportfonds

Alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2016 heeft het Jeugdsportfonds 49.466 kinderen een sportkans geboden.

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen.

Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan, zoals we allemaal weten: overgewicht is een groeiend probleem in Nederland.

Maasdijk Marathon

De Maasdijk Marathon is van en voor alle inwoners van de gemeente Oss. Maar ook deelnemers van buiten de gemeente zijn van harte welkom om dit unieke sportevenement te delen. De kracht van de Maasdijk Marathon ligt bij de vele vrijwilligers, verenigingen, clubs en scholen die zich met enthousiasme inzetten voor deze dag.

TOTALE OPBRENGST €8.086

MET DANK AAN O.A.